top of page

Boost je conversies: 6 tips om jouw klant centraal te zetten


De technologische veranderingen van de afgelopen jaren hebben grote impact op het digitale landschap gehad zoals we deze vandaag de dag kennen. De invloed is iedere dag merkbaar in onze samenleving en nadat corona intrede deed, werd digitaal voor velen van ons zelfs een nieuwe standaard (denk aan bijvoorbeeld online boodschappen doen). Dit biedt voor bedrijven natuurlijk talloze nieuwe mogelijkheden maar 'verplicht' ook vele bedrijven tot het herzien van bestaande businessmodellen. Waarom? Een goed voorbeeld is de komst van AI (Artificial Intelligence) en MI, (Machine Learning). Je kunt op basis van verzamelde data, klantgedrag voorspellen. En precies dat brengt ons tot het onderwerp van dit artikel. Is het door deze ontwikkelingen niet logischer om beslissingen te gaan nemen vanuit klant behoefte in plaats van het bedrijf als uitgangspunt te nemen?Het internet stelt de bevolking in staat om altijd en overal online te zijn. Mensen vinden elkaar online, durven hun stem te verheven en hebben het gevoel controle te hebben op hun leven doordat alle informatie beschikbaar is. Maar in deze ‘overload’ aan informatie mist vaak een filter waardoor relevantie ontbreekt. Steeds meer bedrijven realiseren zich dit en gebruiken de technologie om alleen op het juiste tijdstip, met de juiste aanbieding via voorkeurskanalen aanwezig te zijn. Er begint dan ook een shifting plaats te vinden. De consument vind het steeds minder erg om informatie te delen, immers, voort wat hoort wat. ” Als jij mijn informatie krijgt, zorg er dan voor dat je mij een aanbieding doet die past bij mijn behoefte op het moment dat ik het nodig heb.” Dit vereist een verandering van perspectief. Waar we vroeger dachten vanuit de organisatie, ontkomen we er tegenwoordig bijna niet meer aan om data en klantonderzoek leidend te laten zijn.


De klant centraal zetten dus. Dit vereist wel dat er eerst de juiste doelgroep geselecteerd wordt. Hoogstwaarschijnlijk heeft niet iedereen behoefte aan je product (zoiets als een boekhoudpakket willen verkopen aan iemand die geen zelfstandig ondernemer is). Het kan dus verstandig zijn om het roer omgooien. Van ‘company-centricity’ naar ‘customer-centricity’. Het onderzoeken van de behoefte van de klant en hierop acteren in plaats van het product of dienst te pushen volgens de maatstaven van het bedrijf. Kort samengevat, een doelgroep benaderen die baat kan hebben bij jouw product op het juiste moment, met de juiste boodschap via een door de klant geselecteerd kanaal die kan wisselen afhankelijk van de fase waarin de klant zich bevindt. Neemt overigens niet weg dat het wel essentieel is om de markt in de gaten te houden en regelmatig een product-to-market-fit uit te voeren.


Maar laten we rationeel blijven en ook de balans opzoeken. Als er één component centraal wordt gesteld, zijn de overige componenten al snel uit balans (denk hierbij aan de product-as of de bedrijfs-as). Als je je alleen maar focust op de klant kan het gebeuren dat bijvoorbeeld de operationele efficiëntie achteruit gaat omdat je je volledig wilt aanpast. De focus leggen op betekent dus niet dat 'de rest' verwaarloosd kan worden. Maar, beslissingen op een onderbuikgevoel en werken vanuit bedrijfsperspectief zijn bij deze benadering wel echt ondergeschikt aan het nemen van rationele beslissingen op basis van feitelijkheden. Data gebruiken om te optimaliseren en te ontdekken welke doelgroep bij jouw bedrijf past, hoe deze doelgroep enthousiast wordt van je product of service en hoe we deze uiteindelijk kunnen laten converteren.


Customer centricity, oftewel gericht zijn op de klant, is een concept dat steeds belangrijker wordt binnen de marketingwereld. In deze tijd waarin de concurrentie steeds groter wordt en de verwachtingen van de klanten stijgen, is het belangrijker dan ooit om de focus te leggen op jouw klant en zijn of haar behoeften en de manier waarop jouw bedrijf kan helpen om deze te bevredigen. Afhankelijk van het product of service dat je verkoopt kan het van groot belang zijn om je te richten op de volledige klantbeleving en niet alleen de aankoop zelf. De volledige customer journey benutten met als doel de lifetime value van je klanten te verhogen.


Goed, nu dat duidelijk is, is de hamvraag natuurlijk wat ervoor nodig is om dit in de praktijk uit te kunnen voeren. In de volgende stappen leggen we in grote lijnen uit wat er nodig is om de klant centraal te stellen zonder het belang van het bedrijf uit het oog te verliezen.


1. Een digitale strategie

Als je het roer wilt omgooien, is het wel van handig als je digitale strategie in het verlengde van je bedrijfsstrategie ligt. Door de opkomst van steeds meer geavanceerde digitale technologieën, verandert de manier waarop klanten interactie hebben met bedrijven. Klanten verwachten een naadloze, gepersonaliseerde en snelle ervaring op meerdere kanalen. Het analyseren van de huidige situatie, je doelgroep, het in kaart brengen van de markt, je merkpositie, een tactisch plan en een duidelijk plan van aanpak zijn dan ook geen overbodige luxe als je vanuit een nieuw businessmodel (klant centraal) te werk wilt gaan.

2. Data

2. Doelgroep

3. Customer Journey (klantprofielen)

4. Marketingmix

5. Een gebruiksvriendelijk platform

6. Innoverenbottom of page