top of page

Marketing jargon ontrafeld.

We snappen dat je geen zin hebt in lastige termen en moeilijke definities. Maar soms kom je er niet onderuit om vak jargon te gebruiken dus we hebben een lijst gemaakt met daarin het meest gebruikte marketing termen en de bijbehorende definities. Dus komt je er even niet uit, dan helpt deze lijst je verder! 

Customer Journey

De customer journey is, vaak, een visuele representatie van de reis die de klant aflegt bij de aankoop van je product en eventueel het (loyaliteits)programma daarop volgend. Hierin worden alle contactmomenten vastgelegd die een potentiële klant kan hebben met een bedrijf. Dit proces begint al bij het moment waarop de klant zicht oriënteert en kan doorlopen tot ná de aankoop van een product of dienst.

Dynamische content

Dynamische content is online content die aangepast wordt op een bepaalde groep. Deze online content veranderd op basis van data, gebruikersgedrag of voorkeuren en kan tekst, audio of video zijn. Een voorbeeld kan zijn dat verschillende klanten, verschillende aanbiedingen te zien krijgt op basis van variabelen die uit het verleden bekend zijn. 

Full Funnel Marketing

Full funnel marketing is een term die duidt dat de gehele funnel van de customer journey benut wordt. Relevant zijn op het moment dat het nodig is via een voorkeurskanaal van de klant. Op deze manier bereik je je doelgroep in iedere fase en kun je daar ook je boodschap op aanpassen. 

Holistische marketing

Men spreekt van holistisch wanneer er niet afzonderlijk wordt gekeken naar de som van alle onderdelen maar naar het geheel. Bij een holistische marketingstrategie, zijn alle aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. De marketingmix, (dynamische) content, campagnes etc. 

Sale

Sale betekent normaalgesproken uitverkoop maar binnen de marketing noemen we verkochte dienst of service ook wel een " sale" . Als men spreekt over sales binnenhalen refereert men dus naar het verkopen van een product of dienst. 

Search Engine

Sale betekent normaalgesproken uitverkoop maar binnen de marketing noemen we verkochte dienst of service ook wel een " sale" . Als men spreekt over sales binnenhalen refereert men dus naar het verkopen van een product of dienst. 

SEA

Ook wel Search Engine Advertising en vertaald naar het Nederlands, zoekmachine adverteren. Het betreft een vorm van online marketing waarbij zoekmachines ingezet worden om de beoogde doelgroep te bereiken.

SEO

Ook wel search engine optimization, oftewel zoekmachineoptimalisatie. Alle werkzaamheden die ervoor zorgen dat je website hoger in de zoekresultaten verschijnt in zoekmachines, zoals Google. Om precies te weten op welke zoektermen relevant zijn om  op gevonden te worden, is het van belang om eerst een zoekwoordanalyse uit te voeren. 

Stakeholder omgeving

Stakeholders zijn belanghebbenden. De term kan gebruikt worden voor zowel personen die invloed kunnen uitoefenen binnen een organisatie of beïnvloed worden als voor een organisatie zelf. Als er gesproken wordt over een stakeholder omgeving, wordt er vaak gerefereerd naar de belanghebbende binnen een bepaald project of een bepaald deel van het bedrijf.  

bottom of page